Pse është i nevojshëm zbatimi i dënimit alternativ?

puna vullnetareZbatimi i dënimit alternativ në Shqipëri, i ofruar nga Zyra e Shërbimit të Provës,  synon të konsolidojë dhe promovojë të drejtat e njeriut, të zgjerojë përfaqësimin e interesave dhe nevojave të ndryshme të shoqërisë, të kontribuojë në zhvillimin dhe emancipimin e shoqërisë, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e komunitetit në procese të rëndësishme institucionale, parametra të domosdoshme për cilësinë e një demokracie në zhvillim.

Objektivat

Ndër objektivat që synon zbatimi i dënimit alternativ mund të rëndisim: