Aksion Plus

Shoqata Aksion Plus është themeluar në vitin 1992 nga një grup vullnetarësh, studentësh me qëllim të parandalonin përhapjen e HIV/ SIDA në Shqipëri, në grupet e të rinjve dhe në grupe të tjera të rrezikuara.

Qëllimi i shoqatës është të sensibilizojë popullatën dhe rininë mbi problemet sociale duke promovuar parandalimin e HIV/SIDA, IST dhe droga duke përfshirë zvogëlimin e demit, terapi me metadon për përdoruesit e drogës dhe sherbime te tjera sociale. Drejtimet kryesore të aktivitetit të shoqatës janë:

Për më shumë informacione mbi Aksion Plus dhe aktivitetet që ne kryejmë ju lutemi na vizitoni në faqen tone të internetit : www.aksionplus.net. Gjithashtu ju mund të na gjeni dhe ne facebook