Prezantim ne lidhje me Sherbimet qe Aksion Plus ofron ne kuader te projektit ”RrjetiKombetar per Zbatimin  e Denimeve Alternative”

Vendi: Hotel Mondial (Tirane)
Data: 27 Korrik 2010

Ne kuader te projektit “RrjetiKombetar per Zbatimin e Denimeve Alternative” shoqatat partnereorganizuan nje prezantim ne kuader te mareveshjes se memorandumit te bashkepunimit me sherbimin e proves.
Ky aktivitet u organizua te Hotel Mondial, ne daten 27Korrik 2010. Ne kete aktivitet moren pjese punonjes te sherbimit te proves  nga Drejtoria e Pergjithshme dhe Drejtorite rajonale qe jane ngritur deri tani ne rrethet Tirane, Durres, Fier, Shkoder, si dhe nga perfaqesues te organizateve partnere te projektit. Ne takim mori pjese dhe Drejtori I pergjithshem I Sherbimitte Proves, zoti Arben Sefgjini.


Ne kete aktivitet u prezantua Projekti ”RrjetiKombetar per Zbatimin  e denimeve Alternative” si dhe te gjitha aktivitetet e parashikuara me Sherbimin e Proves nga Drejtori Ekzekutiv I Shoqates Aksion Plus, zoti GenciMucollari. Ne prezantimin e zotit Mucollari u vu theksi mbi rendesine e bashkepunimit te Sherbimit te proves  dhe organizatave te shoqerise civile qe operojne ne fushen e ofrimit tes herbimeve per personat qe gjykata jepvendime per denime alternative. Gjithashtu zoti Mucollari vendosi theksin tek te gjithe personat qe vuajne me problemet e abuzimit te drogave dhe qe mund te marrin lehtesisht sherbime te ofruara nga Shoqata Aksion Plus , sherbime keto qe jepen falas.