Konferenca Kombëtare e Shërmibit të Provës

13 Dhjetor, 2011, KONFERENCA KOMBETARE E SHERBIMIT TE PROVES


Konferenca Kombetare e Sherbimit te ProvesOrganizohet Konferenca Kombëtare e Shërbimit të Provës - Arritjet dhe Sfidat,pranë Tirana International Hotel me pjesëmarrje të gjerë të partnerëve institucionalë dhe organizatave jo qeveritare, ndërmjet të cilëve z. Eduart Halimi – Ministër i Drejtësisë, z. Eugen Wolfarth – Ambasador i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, z. Detlef Palm – Përfaqësues i UNICEF në Shqipëri, z. Ettore Sequi – Ambasador i BE në Shqipëri.

 

Konferenca Kombetare e Sherbimit te ProvesKonferenca u fokusua në prezantimin e Institucionit të Shërbimit të Provës, arritjet e deritanishme dhe sfidat për të ardhmen e institucionit. Gjatë konferencës, pjesëmarrësit shprehën vlerësime dhe vunë në dukje vlerat e Shërbimit të Provës si pjesë e sistemit të drejtësisë penale, duke inkurajuar zhvillimin e mëtejshëm të këtij institucioni.