Si lindi projekti? Objektivat, aktivitetet

trajnimi i partnereveProjekti financohet nga Komisioni Europian, Qendra Europiane për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut. Qëllimi kryesor i projektit  ështe të mbështesë Sherbimin e Proves në zbatimin e dënimeve alternative në Shqipëri duke ofruar programe trajtimi për të pandehurit në komunitet. Sherbimi i Proves mbështetet në gjetjen, stimulimin dhe shfrytëzimin efektiv të partneriteteve duke rritur kështu besueshmërinë në publik mbi rolin e komunitetit në dhënien efektive të dënimeve alternative.

Objektivat e projektit

pjese trajnimiNdër objektivat e këtij projekti mund të përmendim: